Ankieta

1. Czy miała Pan/Pani kiedyś okazję korzystać z usług Pośrednika w obrocie nieruchomościami?
tak
nie
2. Z jakiego biura Pan/Pani skorzystał/a poza Agora Nieruchomości?
3. Czy wybierając biuro Agora Nieruchomości, podejmował/a Pan/Pani decyzję
Samodzielnie
Ze współmałżonkiem lub kimś z rodziny
Na podstawie polecenia osoby znajomej
Opierając wybór o informacje wyszukane w internecie
Na podstawie ogłoszenia prasowego lub ulotki
4. Mniejsze biura nieruchomości dostarczają usługi pośrednictwa na wyższym poziomie niż duże biura nieruchomości?
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Różnie
5. Agent z biura nieruchomości kontaktował się z Panem/Panią
Rzadziej niż 1 w miesiącu
Między 1 a 4 w miesiącu
Między 1 a 3 razy w tygodniu
Częściej niż 3 razy w tygodniu
6. Częsty kontakt agenta nieruchomości ma dla Pana/Pani znaczenie?
Bardzo duże
Duże
Bardzo małe
Małe
Umiarkowane
7. Praca agentów pracujących w naszym biurze jest Pana/Pani zdaniem
Znakomita
Bardzo dobra
Dobra
Zadowalająca
Słaba
8. Kiedy po raz ostatni korzystał/a Pan/Pani z usług biura Agora Nieruchomości?
Rok temu
Dwa lata temu
Pięć lat temu
Powyżej pięciu lat temu
9. Na jaką kwotę opiewała transakcja sprzedaży/kupna nieruchomości?
Do 100 000 zł
Do 300 000 zł
Do 500 000 zł
Do 800 000 zł
Do 1 000 000 zł
Do 3 000 000 zł
Do 5 000 000 zł
Powyżej 5 000 000 zł
10. Jaka jest Pana/Pani opinia o jakości usług biura Agora Nieruchomości?
11. Co przychodzi Panu/Pani na myśl, gdy słyszy Pan/Pani nazwę Agora Nieruchomości ?
Sprzedaż mieszkania/domu/działki
Biuro nieruchomości
Kupno nieruchomości/domu/działki
12. Kiedy zastanawiał/a się Pan/Pani z jakiego biura skorzystać, najważniejszym kryterium wyboru jest (proszę wpisanie kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego)
13. Z czego był/a Pan/Pani najbardziej zadowolony/a współpracując z biurem Agora Nieruchomości?
14. Z jakiego źródła dowiedział/a się Pan/Pani o funkcjonowaniu biura Nieruchomości Agora?
Prasa
Internet
Inne
OFERTY NA WCZASY
OFERTY NA WCZASY
OFERTY NA WCZASY